top of page

เครื่องล้างจาน

Logo_Smeg_Foodservice_Black.jpg

เครื่องล้างจานแบบ Hood

dishwasher.jpg
SMEG
HTY505D
ความจุ

ตะกร้าขนาด 500x500 มม.

อุณหภูมิในการล้าง

71 - 87°C

ปริมาณน้ำที่ใช้ต่อรอบ

2.7 ลิตร

ระยะเวลาการล้าง

60 / 120 / 180 วินาที

โปรแกรมพิเศษ

ล้างเพิ่มเติม / ระบบทำความสะอาดตัวเครื่อง

ความสามารถเพิ่มเติม

ระบบการกรอง 3 ชั้น

ระบบปั๊มน้ำเสียออก

ระบบควบคุมแรงดันและอุณหภูมิอัจฉริยะ

SMEG
HTY503D
ความจุ

ตะกร้าขนาด 500x500 มม.

อุณหภูมิในการล้าง

71 - 87°C

ปริมาณน้ำที่ใช้ต่อรอบ

2.7 ลิตร

ระยะเวลาการล้าง

60 / 120 / 180 วินาที

โปรแกรมพิเศษ

ล้างเพิ่มเติม / ระบบทำความสะอาดตัวเครื่อง

ความสามารถเพิ่มเติม

ระบบการกรอง 3 ชั้น

ระบบปั๊มน้ำเสียออก

เครื่องล้างจานแบบใต้เคาน์เตอร์

UD505D_1.jpg
UD505D.jpg
UD505D_5.jpg
SMEG
UD505D
ความจุ

ตะกร้าขนาด 500x500 มม.

อุณหภูมิในการล้าง

71 - 87°C

ปริมาณน้ำที่ใช้ต่อรอบ

2.7 ลิตร

ระยะเวลาการล้าง

90 / 150 / 240 วินาที

โปรแกรมพิเศษ

ล้างเพิ่มเติม / ระบบทำความสะอาดตัวเครื่อง

ความสามารถเพิ่มเติม

ระบบการกรอง 3 ชั้น

ระบบปั๊มน้ำเสียออก

ระบบควบคุมแรงดันและอุณหภูมิอัจฉริยะ

SMEG
UD503D
ความจุ

ตะกร้าขนาด 500x500 มม.

อุณหภูมิในการล้าง

71 - 87°C

ปริมาณน้ำที่ใช้ต่อรอบ

2.7 ลิตร

ระยะเวลาการล้าง

90 / 150 / 240 วินาที

โปรแกรมพิเศษ

ล้างเพิ่มเติม / ระบบทำความสะอาดตัวเครื่อง

ความสามารถเพิ่มเติม

ระบบการกรอง 3 ชั้น

ระบบปั๊มน้ำเสียออก

เครื่องล้างแก้ว

UG405DM_1.jpg
UG405DM.jpg
UG405DM_2.jpg
SMEG
UG405DM
ความจุ

ตะกร้าขนาด 400x400 มม.

อุณหภูมิในการล้าง

71 - 87°C

ปริมาณน้ำที่ใช้ต่อรอบ

2.3 ลิตร

ระยะเวลาการล้าง

90 / 150 / 240 วินาที

โปรแกรมพิเศษ

ล้างเพิ่มเติม / ระบบทำความสะอาดตัวเครื่อง

ความสามารถเพิ่มเติม

ระบบการกรอง 3 ชั้น

ระบบปั๊มน้ำเสียออก

ระบบควบคุมแรงดันและอุณหภูมิอัจฉริยะ

SMEG
UG403DM
ความจุ

ตะกร้าขนาด 400x400 มม.

อุณหภูมิในการล้าง

71 - 87°C

ปริมาณน้ำที่ใช้ต่อรอบ

2.3 ลิตร

ระยะเวลาการล้าง

90 / 150 / 240 วินาที

โปรแกรมพิเศษ

ล้างเพิ่มเติม / ระบบทำความสะอาดตัวเครื่อง

ความสามารถเพิ่มเติม

ระบบการกรอง 3 ชั้น

ระบบปั๊มน้ำเสียออก

bottom of page